Weboldal címe
Weboldal alcíme
PROJEKTJEINK
- A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉG MEGÚJULÓ EREJE -

EFOP 1.1.6-17-2017-00012

A projekt címe: Megváltozott munkaképességű személyek csoportos és egyéni foglalkoztatásának elősegítése, az INC Ügyvitelszervező Kft.-nél

Az elnyert támogatás mértéke: 139.992.290,- Ft. (100%-os támogatás)

Az EFOP 1.1.6-17 „Megváltozott munkaképességű személyek csoportos és egyéni foglalkoztatásának elősegítése” című konstrukció keretében a kormányzat célja olyan programok indítása volt, melyek a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek integrációját segítik elő.

Magyarország Kormánya az Európai Bizottsággal létrejött Partnerségi Megállapodás keretében vállalta a megváltozott munkaképességűek és a fogyatékossággal élő személyek integrációjának elősegítését.

A 139.992.290,- Ft forrásból megvalósuló, EFOP-1.1.6-17-2017-00012 kódszámú, „ Megváltozott munkaképességű személyek csoportos és egyéni foglalkoztatásának elősegítése, az INC Ügyvitelszervező Kft.-nél ” című projekt megvalósításával egyéni kompetencia felmérés alapján készülő képzési- és fejlesztési terv mentén megvalósuló képzések, tréningek és foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások révén kaphatnak segítséget a célcsoportba bevont személyek annak érdekében, hogy elősegítsük meglévő munkaerőpiaci pozícióik megerősítését,  valamint nyílt munkaerőpiaci integrációjukat. 

A projekt átfogó célja a megváltozott munkaképességű emberek visszavezetése a nyílt munkaerőpiacra. A cél megvalósítása érdekében, alapozó, mentális és készségfejlesztő, majd erre ráépülő szakmai képzések kerülnek lebonyolításra. A projektgazda a projekt megvalósításának érdekében, hat szakaszra bontva határozza meg a szükséges tevékenységeket, ezzel megtervezve az egész képzés felépítésének folyamatát. :        

Előkészítő szakasz: a projektben résztvevő munkatársak kiválasztása; szakmai közreműködés az EFOP-1.1.6-17 pályázattal kapcsolatos előkészítő munkában; piackutatás; környezeti hatásvizsgálat; Megvalósíthatósági tanulmány (MT) elkészítése; A biztosított képzési és egyéb rehabilitációs segítő szolgáltatások adminisztrációját elősegítő program, táblázat kiválasztása, meghatározása 

Műszaki felkészítés szakasza: a műszaki felkészítésben részt vevő munkatársak kiválasztása; képzési helyszínek kiválasztása (projektben részt vevő telephelyek, bérelt oktatótermek); a kiválasztott képzési helyszínek alkalmassá tétele az oktatási tevékenységre        

Szakmai felkészítés: Az előkészítő szakaszban kiválasztott admin program bevezetése és működtetése  a rehabilitációs szakmai csoport létrehozása készség-és magatartás alapú, valamint szakmai kompetencia felmérések lebonyolítása a vállalt létszámú, 330 fő megváltozott munkaképességű munkavállalói körben; képzési szakmai csoport létrehozása; módszertani és monitoring csoport létrehozása; szakmai képzések tananyagának biztosítása; képzési katalógus készítése, gyártása és terjesztése;      

Alapozó képzési szakasz: tréningcsoportok kialakítása a felmérések alapján kiválasztott 120 fő munkavállalóból; tréningcsoportokhoz trénerek hozzárendelése és mentorok biztosítása; elméleti oktatáshoz oktatótermek bérlése (ha a képzési helyszín, üzem nem felel meg az oktatás feltételeinek: tréningek ütemtervének kidolgozása; tréningek adminisztratív anyagok előkészítése; tananyag biztosítása; tréningek lebonyolítása; tréningek lezárása és értékelése;       

Ráépülő képzési szakasz: OKJ-s vagy akkreditált szakmai képzésekhez személyi feltételek (oktatók, mentorok) biztosítása; elméleti és gyakorlati oktatásokhoz oktatótermek, oktatólaborok, tanműhelyek, stb. bérlése; OKJ-s vagy akkreditált képzésekhez tárgyi feltételek biztosítása a képzési programok, valamint OKJ-s képzések esetében a Központi Programok és a Szakmai és Vizsgakövetelmények alapján; tréningek és szakmai képzések ütemtervének kidolgozása telephelyenként; tréningek és szakmai képzések adminisztratív anyagok előkészítése; tananyagok biztosítása; a tréningek, illetve a regisztrált, akkreditált vagy OKJ-s szakmai képzések lebonyolítása; OKJ-s vagy akkreditált szakmai képzések vizsgáinak lebonyolítása, szerződéskötés vizsgaszervezőkkel; A projekt megvalósítási időszaka alatt 240 fő bevonására kerül sor. 

Tréningek, szakmai képzések lezárása, értékelése       

2020.03.31. Projektzárás

 A programot az idő közben névváltozáson átesett FŐNIX MMK Kft. (volt INC Ügyvitelszervező Kft.) valósítja meg 2018. április 01. és 2020. március 31. között.  A leírtak alapján látható, hogy a projektgazda a projekt megvalósítása során, nem kizárólag a képzések szakmai tevékenységeit határozta meg, hanem további feladatköröket is, amelyek szorosan kapcsolódnak a projekt átfogó céljainak eléréséhez.